Historie

Palmström-familiens adelsvåpen finnes flere steder i Sverige. Se følgende linker:

http://www.wermlandsheraldik.se/kyrkliga/nedre_ullerud_k.htm  og http://www.adelsvapen.com/genealogi/


På nettstedet http://www.wermlandsheraldik.se/adel/palmstrom.htm  fremgår at Palmström-familien på mannsiden døde ut 1746 (med hvem?). Se også 'Adeliga förbindelsen'.

På nettstedet til Ridderhuset http://www.riddarhuset.se finnes interessante opplysninger om den svenske adelen.Brannen i Kville Prestegård i 1904 har vanskeliggjort vår slektsforskning